لینک های دسترسی

بم گزار انتحاري در پايتخت سري لانکا ۱۱ نفر را کشته ۱۰۰ نفر را مجروح ساخت.


قواي نظامي سري لانکا ميگويد يک زن بم گزار انتحاري امروز خودر ا در ايستگاۀ عمدۀ قطار آهن کولمبو، پايتخت آن کشور منفجر نموده، حد اقل ۱۱ نفر را کشته و تقريباً ۱۰۰ تن ديگر را زخمي ساخت.

شاهدان عيني گفتند که اين خانم بم را در يک محل مزدحم ايستگاه منفجر ساخت. کارمندان شفاخانه ها گفتند در بين مقتولين و مجروحين اطفال نيز قرار دارند.

کسي ادعاي مسؤليت نکرده ولي قواي نظامي شورشيان ببرهاي تامل را مسؤل حمله ميخواند.

قبلاً در طول روز يک بم دستي در باغ وحش کولمبو منفجر شده چندين نفر را زخمي ساخت.

تدابير امنيتي بخاطر تجليل از شصتمين سالگرد استقلال کشور تشديد شده است.

XS
SM
MD
LG