لینک های دسترسی

دو کارمند صليب سرخ در منطقۀ قبايلي پاکستان ناپديد شدند.


دو کارمند پاکستاني يک ادارۀ کمک دهنده ديشب در منطقۀ قبايلي نزديک سرحد افغانستان ناپديد گرديدند.

مقامات کميتۀ بين المللي صليب سرخ امروز گفتند دو کارمند آن سازمان که از طريق کوتل خيبر بسوي سرحد افغانستان ميرفتند، ناپديد شدند.

يک مامور وسايل نشراتي کميتۀ صليب سرخ در اسلام آباد ميگويد که آن سازمان وقتي نگران شد که تماس خود را با آن کارمندان از دست داد. جستجو براي آنها جريان دارد.

منطقۀ خيبر که اين دو نفر دران ناپديد شدند، يک سنگر تندروان القاعده و طالبان بوده و يک منطقۀ قبايلي تحت کنترول حکومت فدرال ميباشد.

XS
SM
MD
LG