لینک های دسترسی

فلم های مرتبط با جنگ در افغانستان و عراق در آسکار امسال


فلم های مرتبط با جنگ در افغانستان و عراق به جوایز آسکار امسال معرفی شده اند.

از جمله سه فلم کانديد شده که توسط اکادمی معروف Motion Pictures Arts And Sciences تولید شده اند، خشونت در هر دو کشور افغانستان و عراق را بطور فزاینده منعکس ميسازند.

این فلم ها: Taxi on the Dark side/Operation Homecoming

فلم نو – ايند – ان – سايت، به کارگردانی چارلز – فيرگوسنسز که با تحقيق و کاوش در مورد عراق و سياحت در آنکشور که در سال ۲۰۰۳ ، به تعقيب داخل شدن قوای بين المللی برهبري امريکا، در آنکشور ساخته شد، جوايز زیادی را در سال قبل، بدست آورد.

و فيرگوسن، شخصيت ارشد سابقه در انستيتوت بروکنگز که در سال ۱۹۹۶ از فروش سايت انترنتی، با کمپني مايکروسافت ، ۱۱۳ مليون دالر بدست آورده بود، مصارف توليد اين فلم را که دومليون دالر تخمين گرديده است، خودش تأمين نمود.

فلم دیگر فلم است به نام Taxi on the Dark side تکسی به جناح تاریک که کشته شدن يک تکسی ران افغان قید شده در مقامات امريکایی ها در يک مرکز عسکری را نشان میدهد. این فلم توسط الکس – گبنی کارگردانی و تولید گرديده است. این فلم مش های امريکا را در حين استنطاق و شکنجه نشان ميدهد.

نمايش اين فلم هم اکنون بعد از پيشنهاد نصب پوستر آن، با وجود اعتراض گبنی، بخاطر سانسور ملحوظات سياسی، تحريم گرديد.

پوستر اعلانات، يک تصوير خبری دو عسکر امريکائی را در حالی نشان ميدهد که رو های شان با کلاه های مخصوص پوشيده بوده و تلاش دارند از برابر کمرۀ عکاسی دوری جويند.

درعين حال فلم Operation Homecoming و يا Writing The Wartime Experience که عساکر امريکا را در مبارزۀ شان عليۀ دهشت افگنی در عراق و افغانستان نشان ميدهد، مورد تحسين قرار گرفته است.

XS
SM
MD
LG