لینک های دسترسی

کوفی انان از پیشرفت در مساعی ميانجگری در کينيا باز مانده است


کوفی انان، سرمنشی سابق ملل متحد که مساعی ميانجری در کينيا را براه انداخته بود، بعد از آن از پيشرفت باز مانده است که حکومت پيشنهاد کرد کوفی انان بيطرف نبوده و به جانب مخالفين تمايل دارد.

سيريل راما فوسا يک تاجر افريقاي جنوبي، بروز جمعه وارد نايروبی شد تا درين مذاکرات کوفي انان را کمک نمايد. اين بصورت فوري معلوم نشد که دست کشيدن رامافوسا بر مذاکرات برای ميانجگری، چه تاثير خواهد داشت. این میانجیگری، به غرض خاتمه بشخيدن به تشدد های بعد از انتخابات رياست جمهوری که موای کيباکی بار ديگر انتخاب شد آغاز يافته است.

مخالفين ميگويند که رای گيری بعمل آمده منصفانه نبوده است. آقای انان بروز يکشنبه گفت که هردو جانب فکر ميکنند که مذاکرات ميتواند کشتار را متوقف ساخته، رسانيدن کمک های بشري را محافظت نموده و بن بست سياسی را حل نمايد.

پوليس گفت که دسته های افراد مسلح با کارد های بزرگ و تير های زهرآگين در قسمت های جنوبی کينيا به گشت و گزار مشغول اند.

رايلا او دينگا رهبر مخالفين تقاضای تعبيه قوای حفظ صلح بين المللی را در کينيا نموده است.

XS
SM
MD
LG