لینک های دسترسی

قوماندان اعلی ناتو  ادعای 'تبارز دوباره' طالبان را رد کرد


قوماندان اعلي ناتو در افغانستان اين ادعا ها را که حرکت طالبان در آن کشور جنگ زده تبارز دوباره نموده اند، رد نموده است.

دن مکنيل، جنرال امريکائی ميگويد بيشتر شدن خشونت ها در افغانستان را ميتوان با بيشتر شدن عملياتهای ضد شورشی از جانب قوای ناتو، ايضاح نمود.

او ميگويد قوای نظامی بطور فزاينده اي به مناطق خطرناکی رفته اند تا شورشيان طالب را از بين ببرند.

اين جنرال امريکائی همچنان اعتراف مينمايد که ماموريت ۴۳ هزار نفری، منابع کافی در دسترس ندارد.

او علاوه نمود حتی اگر کمبود عساکر و مهمات تأمين گردد باز هم قوای موجوده يک قسمت کوچک قوائي خواهد بود که در عمليات ضد شورشی به آن نياز دارد.

رابرت کيتس وزير دفاع ايالات متحده در گواهی اش در حضور قانون گذاران بروز چهار شنبه اظهار داشت ناتو به ستراتيژی دراز مدت نظامی و کمکهای اقتصادی برای انکشاف در افغانستان نياز دارد.

ايالات متحده اعلان نموده که دو هزار و دوصد تن از قوای پيادۀ بحريه را در ماه اپريل به افغانستان ميفرستد تا در جنگها عليه طالبان کمک نمايند و يک هزار تن ديگر را جهت تعليم قوای افغانی ميفرستد.

مامورين رسمی ايالات متحده از متحدين ناتو خواستار فرستادن قوای بيشتر گرديده است.

XS
SM
MD
LG