لینک های دسترسی

بم گزاري انتحاري در ولايت غزني دو نفر را کشته و پنج تن ديگر را زخمي ساخت.


يک بم گزاري انتحاري در ولايت غزني باعث قتل يک عسکر و يک طفل و جراحات پنج تن ديگر گرديده است.

اين حملۀ انتحاري بوسيلۀ بمي که در يک موتر تعبيه شده بود وقتي رخ داد که يک کاروان وسايط اردوي ملي از ولايت غزني عبور ميکرد.

کسي ادعاي مسؤليت نکرده ولي تعداد حملات انتحاري شورشيان طالب در ماه هاي اخير افزايش يافته است.

بروز پنجشنبه قواي آيسف مربوط ناتو گفت يک بم گزاري انتحاري در ولايت خوست در نزديک يک کاروان وسايط آن قوا سه عسکر را مجروح ساخت.

XS
SM
MD
LG