لینک های دسترسی

رئيس جمهور در محضر جمهوريخواهان محافظه کار بيانيه ايراد کرد.


جورج بش، رئيس جمهور از محافظه کاران تقاضا کرد تا در مساعي جهت انتخاب يک رئيس جمهور جمهوريخواه متحد شده و قصر سفيد را تحت کنترول حزب نگهدارند.

آقاي بش امروز در کنفرانس عمل سياسي محافظه کاران در واشنگتن بيانيه ايراد کرده و روي موضوع کاهش ماليات و مساعي ايالات متحده در عراق و افغانستان صحبت نمود.

رئيس جمهور گفت کاهش ماليات را که در دور اول رياست جمهوري اش روي آن فشار وارد ميکرد، رشد اقتصادي را ببارد آورد و تقاضا کرد که اين کاهش را دائمي بسازند.

او گفت ايالات متحده در دورۀ رياست جمهوري خود عليۀ دهشت افگنان دست بتهاجم زد ولي اذعان نمود که در عراق روزهاي دشواري پيشروست و بهبود افغانستان مدت طولاني را در بر خواهد گرفت.

او از کانگرس تقاضا کرد تا پروگرام جنجال برانگيز استراق سمع حکومت را دائمي بسازد و به شرکت هائي که در قسمت استراق سمع بدون حکم محکمه که حکومت براه انداخته مصونيت بدهد.

XS
SM
MD
LG