لینک های دسترسی

انتخابات امریکا: اوباما جهش کسب کرد و هکبي در دو ايالت برنده شد


پيروزي ديروزي براک اوباما در هر چهار راي گيري اورا از نقطۀ نظر تعداد نمايندگان به هلري کلنتن نزديک تر ساخت و رقابت در ايالات متحده براي کسب نامزدي حزب ديموکرات براي رياست جمهوري نزديکتر ساخت.

اوباما انتخابات مقدماتي و يا مجالس حزبي ايالات لويزيانا، نبراسکا و واشنگتن و قلمرو ڤيرجن آيلند را برد.

در هر يک ازين راي گيري ها اوباما با ۲۰ فيصد يا بيشتر آرا از هلري کلنتن پيشي گرفت. سناتور هلري کلنتن در تعداد نمايندگان براي احراز نامزدي حزب، هنوز هم يک پيشي اندک دارد.

در راي گيري براي کسب نامزدي حزب جمهوريخواه، مايک هکبي، گورنر سابق ايالت آرکنسا بطور غيرمترقبه اي جان مکين سناتور ايالت اريزونا، کانديد پيشتاز را در ايالات لويزيانا و کنزس شکست داد.

مکين با تفاوت کم در ايالت واشنگتن پيروز گرديد و هنوز هم در تعداد مجموعي نمايندگان پيشي قابل ملاحظه اي دارد.

کانديدان حزب ديموکرات امروز در ايالت مين راي گيري ديگري پيشرو دارند. کانديدان هردو حزب بروز سه شنبه در ايالات ورجينيا و ميري لند و شهر واشنگتن دي سي، پايتخت ايالات متحده انتخابات مقدماتي را داير ميکنند.

XS
SM
MD
LG