لینک های دسترسی

سفارت ناروی در کابل مسدود باقی مانده است


سفارت ناروي در کابل براي دومين روز بعد از تهديد ها از روز يکشنبه بدين سو، مسدود باقي مانده است.

کريستن ملتن يک نطاق سفارت از افشاي تفصيل در مورد تهديد ها بعمل آمده، اباء ورزيد. آژانس خبری اسوشيتد پرس گزارش ميدهد که کارمندان سفارت، به يک محل نا معلوم فرستاده شده اند.

ماه گذشته، مامورين افغان گفتند سفارت ناروی يکی از جمله ای چند محلي است که ميتواند هدف تندروان قرار گيرد.

ناروی در قوای بين المللي معاونت امنيتي برهبري ناتو يا آيساف، در افغانستان چند صد عسکر دارد.

يک حمله انتحاری در هوتل سيرينای کابل در ماه گذشته، باعث کشته شدن هشت نفر به شمول يک ژورناليست نارويژيي گرديد که از سفر يوهانس گار شتوير وزير خارجه ناروي به کابل، گزارش ميداد.

به وزير خارجه آسيبي نرسيد. طالبان ادعای مسووليت اين حمله را بدوش گرفتند.

XS
SM
MD
LG