لینک های دسترسی

رهبر ارشد شورشيان برما بقتل رسيد


يک رهبر ارشد شورشيان برما که يک منتقد صريح اللهجۀ حکومت نظامي آن کشور بود، در منزلش در نزديک سرحد تايلند و برما، بضرب گلوله بقتل رسيده است.

يک خبرنگار سرويس برمائي صداي امريکا ميگويد پادو مان شا لاپ هان، منشي عمومي اتحاديۀ ملي کارن امروز در شهرک ماي سوت تايلند بقتل رسيد.

ظاهراً دو مرد ناشناس اين قتل را مرتکب شده اند. کسي ادعاي مسؤليت نکرده است. پادو مان شالاپ هان همچنان يک رهبر ارشد شوراي ملي اتحاديۀ برما بود که يک گروۀ مخالف حکومت نظامي برما مقيم تايلند است.

اتحاديۀ ملي کارن براي ده ها سال بمنظور کسب خودمختاري شرق برما جنگيده است.

اين يگانه گروۀ شورشي نژادي برما ميباشد که با حکومت نظامي آن کشور توافق آتش بس را امضا نکرده است.

XS
SM
MD
LG