لینک های دسترسی

زمستان شديد افغانستان تقريباً ۱۰۰۰ نفر را هلاک ساخته است.


زمستان شديد در افغانستان باعث هلاکت تقريباً يک هزار نفر شده که قسمت زياد آن در بخش هاي غربي کشور بوده است.

احمد شکيب همراز، سخنگوي ادارۀ مبارزه با حوادث ميگويد زمستان شديد، برفباري ها و برف کوچ حد اقل ۹۲۶ نفر را هلاک ساخته است. بيش از ۳۱۶ هزار راس مواشي هلاک و حد اقل ۸۰۰ خانه صدمه ديده و يا تخريب گرديده است.

مقامات توقع دارند که وقتي برف ذوب شود و راه ها باز گردد، تعداد تلفات بيشتر شود.

پاها و دستان ده ها نفر که معروض بسردي فوق العاده شده بودند، قطع گرديده است.

ولايت هرات بيشترين صدمه را متحمل گرديده است. برودت بطور بيسابقه اي به منفي ۳۰ درجۀ سانتي گريد پائين آمده است، که براي ده ها سال ديده نشده بود.

شرايط جوي مانع توزيع مواد غذائي فوق العاده مورد نياز و ساير کمک به بعضي از بخش هاي افغانستان گرديده است. افغانستان هم اکنون بقلت مواد غذائي مواجه ميباشد.

XS
SM
MD
LG