لینک های دسترسی

گفته ميشود که قاتل پنج محصل در يونيورستي النوي گرفتن ادويۀ لازم مريضي اش را متوقف ساخته بود.


پوليس در ايالت النوي ميگويد يک محصل سابق که بروز پنجشنبه دست به گلوله باري زد، خوردن ادويۀ لازم مريضي خود را متوقف ساخته بود و در هفته هاي اخير روش غير معقول و غير قابل پيش بيني داشت.

مقامات امروز در يونيورستي شمال النوي در شهر دي کلب نوعيت دوا را افشا نکردند. آنها علاوه کردند که در صدد يافتن انگيزه اي براي اين حمله ميباشند.

آنها همچنان گفتند که رقم مقتولين پنج نفر است نه شش نفر، طوري که قبلاً گزارش داده شده بود. آنها قاتل را ستيڤ کزميرچک ۲۷ ساله معرفي کرده گفتند که او بعد از گلوله باري خودکشي کرده بود.

از اثر گلوله باري کزميرچک ۱۶ تن ديگر زخمي شدند. پوليس اسلحۀ او را تحت معاينه قرار داده و معلوم کرده که بطور قانوني خريداري شده بود.

واقعۀ روز پنجشنبه حد اقل سومين گلوله باري در يک مؤسسۀ تعليمي طي چند روز گذشته در ايالات متحده بود. حد اقل چهار نفر ديگر دران حملات کشته شده بودند.

XS
SM
MD
LG