لینک های دسترسی

در افغانستان انتظار ميرود با فرا رسيدن بهار سيلاب ها سرازير گردد


ساکنين غرب افغانستان يکي از شديد ترين زمستان هاي سي سال اخير را سپري ميکنند.

ملل متحد گزارش ميدهد که بيش از ۸۰۰ نفر درين زمستان در چهار ولايت هرات، فراه، بادغيس و غور، جان خود را از دست داده اند.

ادارات کمک دهندۀ ملل متحد هشدار داده اند که با فرارسيدن بهار در بسياري نقاط افغانستان سيلاب ها سرازير خواهد شد.

اليزابت بيرز، سخنگوي امور بشري ملل متحد ميگويد ۲۵ ولايت معروض بخطر سيلاب هاي بهاري است و آمادگي براي مقابله با سيلاب ها در ولاياتي که آسيب پذيرترين است جريان دارد.

اين نطاق ملل متحد ميگويد بيش از ۴۸۰ هزار بوجي ريگ و هزاران مانع ديگر خريداري شده تا از جوامع آسيب پذير محافظت شده باشد.

XS
SM
MD
LG