لینک های دسترسی

ايالات متحده اميدوار است حکومت جديد پاکستان بجنگ عليۀ دهشت ادامه بدهد


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده ميگويد اميدوار است حکومت جديد پاکستان يک دوست ايالات متحده بوده بجنگ عليۀ تندروان خشونت آميز ادامه دهد.

آقاي بش اين تبصره را امروز در جريان سفرش به پنج کشور افريقائي در گانا بعمل آورد.

رئيس جمهور گفت ايالات متحده و پاکستان علائق مشترک دارند و اظهار اميدواري کرد که پاکستان يک متحد کليدي ايالات متحده در جنگ عليۀ دهشت افگني باشد.

آقاي بش از پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان بخاطر براه انداختن انتخابات طوري که بعد از اعلام حالت اضطرار سال گذشته وعده داد بود، ستايش کرد.

ناظرين انتخابات از اتحاديۀ اروپائي امروز گفتند که راي گيري بصورت عموم بوجۀ مثبتي براه افتاد، اگرچه شرايط در جريان مبارزات انتخاباتي بطرفداري از حزب مشرف بود.

سناتورهاي ايالات متحده که از انتخابات پاکستان نظارت ميکردند نيز راي گيري را باور کردني خواندند.

جو بايدن، سناتور ايالات متحده گفت پاکستان قدم مهمي بجانب ديموکراسي برداشته و خواستار سه برابر شدن کمک غيرنظامي به پاکستان گرديد.

اين بدان معني است که اين کمک به پاکستان بايد يک و نيم مليارد دالر شود. بان کي مون، منشي عمومي ملل متحد ميگويد از تعهد جناح ها که از نتايج انتخابات پيروي خواهند کرد، تشويق شده است.

افغانستان گفت چشم براۀ همکاري با حکومت جديد پاکستان در جنگ عليۀ دهشت افگني ميباشد.

XS
SM
MD
LG