لینک های دسترسی

انتخابات امریکا: اوباما و مکين به پيروزی خود ادامه ميدهند


براک اوباما، کانديد رياست جمهوري ديروز در انتخابات مقدماتي وسکانسن و مجلس حزبي ايالت هاوائي، بر هلري کلنتن، رقيب ديموکرات خود پيروز شد.

اين دهمين پيروزي متواتر براک اوباما بر هلري کلنتن ميباشد.

در عين زمان، در جانب جمهوريخواهان، سناتور جان مکين در انتخابات مقدماتي ايالات وسکانسن و واشنگتن برنده شد.

اين سناتور سابقه دار به آساني بر مايک هکبي گورنر سابق ايالت آرکنسا غالب شده بر کسب نامزدي حزب نزديک گرديد.

اوباما در مجلس حزبي ايالت هاوائي بر سناتور ايالت نيويارک غالب شده و در ايالت وسکانسن با تفاوت بيشتر از ده فيصد از کلنتن پيشي گرفت.

اوباما، سناتور ايالت النوي در تعداد مجموعي نمايندگان مورد ضرورت براي کسب نامزدي حزب ديموکرات از هلري کلنتن پيش است.

مکين که تقريباً نامزدي حزب جمهوريخواه را بدست آورده است، در جريان يک اجتماع در ايالت اوهايو با اشاره به اوباما گفت که ميخواهد اطمينان حاصل کند که امريکائيان گول يک ‌تقاَضاي فصيح ولي خالي را براي تغير نخورند.

اوباما طي سخنراني اي در تکساس تقاضاي خود را براي تغير تکرار کرده گفت مکين از يک سياست ناکام گذشته نمايندگي ميکند. در اوهايو، کلنتن گفت که او تجربه داشته و براي رياست جمهوري آماده است، نه اوباما.

XS
SM
MD
LG