لینک های دسترسی

سر منشی ناتو: ناتو در افغانستان هرگز شکست نخواهد خورد


یاب د یهوپ سخیفر، سر منشی پیمان ناتو میگوید که سازمان ناتو در افغانستان هرگز شکست نخواهد خورد. شیفر، سر منشی پیمان ناتو که دو روز قبل وارد کابل گردید، در نشستی که امروز با حامد کرزی، ریس جمهور افغانستان، داشت گفت که پیمان ناتو در افغانستان در حال دست یافتن به پیشرفت های چشم گیر است.

در این نشست، سفرای کشور های عضو ناتو نیز حضور داشتند. این دو مقام که در یک نشست خبری نیز شرکت نمودند، بر مبارزه هر چه بیشتر با تروریزم و مواد مخدر، تأکید نمودند.

حامد کرزی، ریس جمهور افغانستان نیز یاد آور شد که افغانستان به همکاری های ناتو ضرورت دارد. یاب دیهوپ سخیفر گفت که با حامد کرزی در مورد حکومت داری خوب، مبارزه با فساد و رعایت حقوق بشر نیز صحبت نموده است.

یاب دیهوپ سخیفر که از ولسوالی موسی قلعه نیز دیدن نمود، میگوید افغانستان به حضور نیروهای ناتو ضرورت دارد و پیمان ناتو نیر تعهد دراز مدت نموده، ولی تصمیم گیرنده، خود افغانها میباشند.

یاب د یهوپ سخیفر، سرمنشی پیمان ناتو، از بعضی ولایاتی که سربازان ناتو مستقر اند، نیز دیدن نموده است.

XS
SM
MD
LG