لینک های دسترسی

سرب ها در بلگراد جمع شده عليۀ استقلال کوسوڤو احتجاج ميکنند


هزاران سرب در بلگراد در حالي اجتماع نموده عليۀ اعلام استقلال کوسوڤو احتجاج ميکنند که عساکر سابق سربستان يک معبر سرحدي کوسوڤو را سنگسار کردند.

امروز مکاتب در سربستان مسدود بود و بس ها و قطارهاي آهن احتجاج کنندگان را به پايتخت انتقال ميدادند.

در يک واقعۀ جداگانه، چندين صد عسکر سابق قواي نظامي بعنوان احتجاج در يک گذرگاۀ سرحدي کوسوڤو تايرها را سوزانيده و بر پوليس سنگ پرتاب نمودند.

عساکر حافظ صلح ناتو از کشور چک بکمک پوليس شتافتند. بوريس تاديچ، رئيس جمهور سربستان و ڤويسلاڤ کوستونيچا، صدراعظم آن کشور بعد از اعلام استقلال توسط کوسوڤو بروز يکشنبه خواستار احتجاجات مسالمت آميز شدند.

آقاي تاديچ امروز از رومانيه ديدن کرد. رومانيه يکي از چند کشور محدود اروپائي است که مخالف استقلال کوسوڤو بوده و از سربستان جانبداري کرده است.

بيشتر از ده کشور استقلال کوسوڤو را برسميت شناخته اند که شامل ايالات متحده، برتانيه، فرانسه و آلمان است. ايتاليه و استونيا امروز ازانها پيروي نمودند. در واتيکان، پاپ بندکت خواستار روحيۀ آشتي گرديد.

XS
SM
MD
LG