لینک های دسترسی

تهاجم ترکيه بشمال عراق داخل سومين روز خود شد.


قواي نظامي ترکيه امروز بتهاجم زميني بشمال عراق عليۀ شورشيان کرد، ادامه ميدهد.

انقره ميگويد از روز پنجشنبه باينطرف که اين عمليات عليۀ حزب کارگران کردستان آغاز شد، پنج عسکر و حد اقل ۴۴ شورشي کشته شده اند. اما حزب کارگران کردستان ميگويد حد اقل ۲۰ عسکر ترکيه را کشته است.

اين ارقام ضدونقيض را نميتوان بطور مستقل تائيد کرد زيرا اين جنگ در يک منطقۀ کوهستاني کم نفوس رخ ميدهد.

رجب طيب اردوغان، صدراعظم ترکيه بروز جمعه گفت اين هدف اين تهاجم محافظت از مردم ترکيه است. او گفت وقتي قواي نظامي بهدف خود که تخريب کمک لوژستيک و رواني حزب کارگران کردستان است، نايل شود، قواي خود را عقب ميکشد.

ترکيه عليۀ سنگرهاي مظنون حزب کارگران کردستان در منطقۀ کوهستاني سرحدي عراق حملات هوائي و عمليات کوچک زميني از فراز سرحد را براه انداخته است.

XS
SM
MD
LG