لینک های دسترسی

يک طيارۀ بم افگن نوع ستلث در گوام سقوط کرده است.


مقامات قواي هوائي ايالات متحده ميگويند يک طيارۀ نوعB-2 ستلث که توسط رادار ديده نميشود، امروز مدت کوتاهي بعد از پرواز در گوام سقوط کرد.

قواي هوائي ميگويد اين اولين باريست که يکي ازين طيارات بم افگن ستلث که ارزش هر کدام يک مليارد دالر است، سقوط ميکند و تحقيقاتي براه ميافتد که معلوم شود چرا اين طياره سقوط نمود.

مقامات ميگويند هردو پيلوت سالم از طياره به بيرون جهيده و در پايگاۀ هوائي اندرسن ميباشند و وضع صحي شان خوب است.

سقوط اين طياره تعداد اين طيارات را به ۲۰ پائين مياورد. همۀ اين طيارات در پايگاۀ هوائي وت من در ايالت مزوري قرار دارد.

اين طيارات ميتواند با يک تانک مواد سوخت ۱۱ هزار کيلومتر را طي کند.

گوام که يک قلمرو ايالات متحده است در فاصلۀ شش هزار کيلومتري جنوب غرب هاوائي موقعيت دارد.

XS
SM
MD
LG