لینک های دسترسی

معاون صدارت روسيه - تعهد کمک به سرب ها در کوسوو


ديمتري ميد ڤي ديڤ، معاون صدارت روسيه به رهبران سربستان گفته است که در حمايت کشورش براي حاکميت سرب ها در کوسوو، هيچگونه تغييری بيمان نيامده است.

ميد ڤي ديڤ و سرگي لڤروڤ وزير خارجه روسيه اکنون براي انجام مذاکرات با بوريس تاديچِ، رئيس جمهور طرفدار غرب و سلاڤ کوتسونيچا، صدر اعظم آنکشور که يک مليت خواهد است، وارد بلگراد شده اند.

ميدڤي يڤ ميگويد که موقف ماسکو اينست که سربستان يک کشور مستقل بوده، قدرت آن تمام قلمرو را دربر دارد.

ميد ڤي يڤ قرار است که در انتخابات رياست جمهوري روسيه بروز يکشنبه برنده شده و از ولاديمير پوتين بحيث رهبر آنکشور پيروي نمايد.

روسيه و سربستان يک معامله يک و نيم مليارد دالري گاز را به امضا رسانيده اند تا گاز روسيه را به اروپاي غربي از طريق يک پايپ لين جديد ميرساند که از بحيره اسود در سرتاسر سربستان امتداد خواهد داشت.

XS
SM
MD
LG