لینک های دسترسی

کارمند امور امداد بشری امریکا و راننده اش 'احتمالا کشته شده اند'


يک گروۀ امداد بشری که در افغانستان فعاليت ميکند معتقد است که اختطاف کنندگان يکی از کارمندان امريکائي آن سازمان و رانندۀ افغان او را کشته اند.

بنياد انکشاف زندگي دهاتيان آسيا بروز سه شنبه طی بيانيه اي در صفحۀ انترنتی خود گفت که اخيراً اطلاعاتي دريافت نموده که سيد ميزل و محمد هادی کشته شده اند. اما اين گروه گفت که مرگ آنها را نميتواند تائيد کند.

مقامات افغاني نيز گفتند که مرگ اين کارمندان خيريه را تائيد کرده نمی توانند. ميزل و هادی بتاريخ ۲۶ جنوری در قندهار اختطاف شده بودند. هيچ گروهي اختطاف آنها را مدعي نشده است.

در يک واقعۀ جداگانه، مقامات افغانی گفتند دو انفجار بم هاي کنار جاده در ولايات خوست و پکتيکا در سرحد پاکستان باعث قتل پنج فرد پوليس افغانستان، دو عسکر پولندی و يک طفل گرديده است.

مقامات گفتند بم اول صبح ديروز در نزديک شهر خوست پنج فرد پوليس و يک کودک را هلاک ساخت. مقامات حکومتي، طالبان را مسؤل اين حمله خواندند.

چند ساعت بعد تر، انفجار دومی در پايگاۀ عساکر پولندی در منطقۀ شرنه در ولايت پکتيکا دو عسکر پولندی را هلاک و يک تن ديگر را زخمي ساخت.

وزارت دفاع پولند ميگويد عساکر بعد از اجرای يک ماموريت بشری به پايگاه بازميگشتند، موتر شان به آلۀ منفجره اصابت کرد.

پولند ۱۲۰۰ عسکر در افغانستان دارد و در نظر دارد در سال جاري ۴۰۰ عسکر ديگر نيز به افغانستان بفرستد.

در خشونت های سال گذشته در افغانستان حد اقل شش هزار نفر کشته شد. سال گذشته از سال ۲۰۰۱ باينطرف که طالبان از قدرت برانداخته شدند، خونين ترين سال بود.

XS
SM
MD
LG