لینک های دسترسی

Breaking News

محکمه هسپانیه اسلاميست ها را بخاطر عضويت به يک سازمان دهشت افگنی مجرم خواند


يک محکمه در هسپانيه ۲۰ تندرو اسلاميست را در توطئه براي منفجر ساختن عمارت محکمه برائت داد ولي در ساير جرايم خفيف تر گنهگار اعلام کرد.

مقامات ميگويند محکمۀ ملي امروز ۱۸ مظنون را در قسمت عضويت بيک سازمان دهشت افگني گنهگار خواند.

اين محکمه دو نفر ديگر را بارابطه به کمک بدهشت افگنان گنهگار خواند. محکمه گفت ده مظنون ديگر از همۀ اتهامات برائت حاصل کردند.

قرار است محکمه محکوميت آنها را امروز اعلام نمايد. اين مظنونين در جملۀ ۳۰ نفري بودند که در سال ۲۰۰۴ توقيف و بجرايم مرتبط به توطئه براي منفجر ساختن عمارت محکمۀ عالي متهم شده بودند.

اين توقيف ها چندين ماه بعد از بم گزاري در قطار هاي آهن مادريد رخ داد که طي آن ۱۹۱ نفر کشته شدند.

يک هيئت شامل سه قاضي نتيجه گيري کردند که مدعي العمومان نتوانستند ثابت سازند که مظنونين توطئه نموده بودند که يک حملۀ انتحاري را براه اندازند.

اما اين هيئت گفتند که ۲۰ مظنون يک سلول اسلاميست ها را ايجاد نموده بودند و کوشش ميکردند مردم را براي اشتراک دران استخدام کنند.

XS
SM
MD
LG