لینک های دسترسی

برندگان انتخابات پاکستان از مشرف تقاضا کردند تا جلسۀ پارلمان جديد را داير کند


اعضاي احزاب عمدۀ مخالف حکومت پاکستان اولين جلسۀ شان را از وقت انتخابات پارلماني هفتۀ گذشته باينطرف داير کرده از پرويز مشرف، رئيس جمهور تقاضا نمودند تا جلسۀ پارلمان جديد را که اولين قدم در راۀ تشکيل حکومت جديد ميباشد، داير نمايد.

آصف علي زرداري، شوهر بينظير بهوتو، صدراعظم فقيد و نواز شريف، صدراعظم سابق امروز اين تقاضا را وقتي بعمل آوردند که ۱۷۱ عضو جديد الانتخاب از سه حزب عمده در اسلام آباد تشکيل جلسه دادند.

زرداري، که يکي از دو رئيس حزب مردم پاکستان است، بيادبود از خانمش گفت مخالفين بايد همکاري کرده و ديموکراسي را اعاده نمايند و به تاسيسات تحت تسلط قواي نظامي خاتمه بخشند.

آقاي شريف، رئيس جناح نواز مسلم ليگ گفت مخالفين حکومت مايل نيستند که حتي يک روز ديگر هم براي تشکيل جلسات شوراي ملي منتظر بنشينند.

هردو حزب مردم و مسلم ليگ نواز و يک حزب کوچکتر ديگر براي تشکيل يک ائتلاف مذاکره ميکنند که شايد وقتي مشرف، رئيس جمهور را به شوراي ملي جديد احضار کند او را از قدرت براندازند.

XS
SM
MD
LG