لینک های دسترسی

افغان ها عليۀ اهانت تصور شده به اسلام احتجاج کردند


امروز در شمال افغانستان صد ها نفر عليۀ آنچه معتقد هستند، اهانت به اسلام توسط روزنامه هاي د نمارکي و يک سياستمدار هالندي است، احتجاج کردند.

مظاهره چيان که اکثر شان متعلمين و محصلين بودند، در شهر مزار شریف، در نزديک روضۀ شريف اجتماع نموده از حکومت تقاضا کردند تا روابط دپلوماتيک خود را با هالند و دنمارک قطع کند.

مقامات ميگويند جمعيت بحد اقل ۷۰۰ نفر بلند رفت. آنها گفتند مظاهرات مسالمت آميز بود. چندين روزنامۀ دنمارکي درين اواخر رسم هاي پيغمبر اسلام را بار ديگر چاپ کردند که نشان ميدهد دستار بسر و چيزي را مانند يک بم در بغل دارد.

اين کارتون يکي از چند کارتوني بود که وقتي بار اول چاپ شد، احتجاجات مهلک را در سراسر جهان اسلام سبب گرديد.

و گفته ميشود که يک سياستمدار هالندي براي پخش فلمي آمادگي ميگيرد که اسلام را مورد حمله قرار ميدهد.

XS
SM
MD
LG