لینک های دسترسی

وکيل مدافع مربوط جبهۀ مخالف حکومت پاکستان از نظر بند در خانه آزاد شد


يک وکيل مدافع ارشد طرفدار جبهۀ مخالف حکومت پاکستان که از پرويز مشرف، رئيس جمهور تقاضا کرده بود، استعفي بدهد، امروز بعد از تقريباً چهار ماه توقيف آزاد گرديد.

مقامات پاکستاني براي آزادي او دليلي ارائه نکرده اند. اعتزاز احسن بتاريخ سوم نومبر، چند ساعت بعد از اعلام حالت اضطرار توسط آقاي مشرف، توقيف شده بود.

احسن رئيس انجمن وکلاي مدافع محکمۀ عالي پاکستان است. او رهبري مبارزات عليۀ رئيس جمهور را بخاطر برکنار کردن افتخار محمد چودهري، قاضي القضات و ده ها قاضي مخالف انتخاب مجدد مشرف در عين حالي که قوماندان اردو بود، بعهده داشت.

احسن امروز گفت که جنبش وکلاي مدافع براي تعيين مجدد قضات برکنار شده، ادامه خواهد يافت.

XS
SM
MD
LG