لینک های دسترسی

رئيس جمهور ايران: قوای خارجی بايد از عراق خارج شود


محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران ميگويد، قواي تحت رهبري ايالات متحده بايد عراق را ترک گويد و ايالات متحده را به آوردن دهشت افگني و ويراني در منطقه ملزم ساخت.

آقاي احمدي نژاد طي کنفرانس مطبوعاتي امروزي اش در بغداد گفت که تا شش سال قبل دهشت افگني در عراق وجود نداشت.

او گفت قواي خارجي بايد امور مردم و حکومات منطقه را به مردمان اين منطقه وا گذار شود.

رئيس جمهور ايران در اوايل روز يکشنبه با جلال طالباني همتاي عراقي اش ملاقات کرد.

دو رهبر آغاز صفحۀ نويني را در روابط همسايگي اعلام کردند.

XS
SM
MD
LG