لینک های دسترسی

وزير خارجۀ افغانستان - اعتراض در مقابل اهانت به پيامبر اسلام


وزير خارجۀ افغانستان ميگويد، از آزادي بيان نبايد براي خشمگين ساختن ميلارد ها مسلمان استفاده کرد. رنگين دادفر سپنتا، وزير خارجۀ افغانستان، به مقصد انجام مذاکرات با همتاي دنمارکي اش به کوپنهاگن عزیمت کرده است.

وزير خارجۀ افغانستان در مورد تصميم يک روزنامۀ دنمارکي، مبني بر چاپ مجدد کارتوني پیامبر اسلام اعتراض کرد.

این کارتون، پيامبر اسلام را در حالي نشان ميدهد که دستاری همانند یک بم را به سر بسته است.

روزنامه اين کارتون را ماه گذشته بار ديگر بعد از آن چاپ کرد که پوليس دسيسۀ قتل هنر مندی را که اين کارتون را کشيده بود، خنثي ساخت.

اين کارتون و يازده کارتون ديگر وقتی برای اولين بار در سال ۲۰۰۶ چاپ شد، مشاجرات و خشم بين المللي را بر انگيخت.

بروز يکشنبه ۷۰۰ نفر عليۀ اين نشر این کارتون در شهر مزار شريف مظاهره کردند. همچنان هزاران مسلمان ديگر بروز چهارشنبه گذشته در خرطوم، پايتخت سودان، مظاهراتي را براه انداختند.

XS
SM
MD
LG