لینک های دسترسی

حکومت در ' ۹۵'  فيصد افغانستان تسلط دارد


رئيس ادارۀ امنيت ملي افغانستان ميگويد حکومت در ۹۵ فيصد ساحات افغانستان حضور دارد. اين گفته، اشاره به تخمين قبلي ايست که گفته بود حکومت کابل بر یک ثلث حصۀ افغانستان کنترول دارد.

امر الله صالح امروز دوشنبه در کابل گفت از ۳۶۴ ولسوالي افغانستان، تنها هشت ولسوالي آن خارج از کنترول حکومت است که متناسب به پنج فيصد کشور ميشود.

مايک مکانل، رئيس ادارۀ استخبارات ملي ايالات متحده هفتۀ گذشته به کانگرس گفته بود که ۶۰ در صْد اراضي افغانستان، تحت کنترول قبايل محلي است.

او گفت که طالبان فقط ده فيصد را در کنترول دارند، در حاليکه حکومت کابل کنترول ۳۰ فيصدْ افغانستان را در دست دارد.

آقاي صالح ارقام آقاي مکانل را بي اساس خوانده گفت که مقامات ايالات متحده نقشي را که رهبران قبايلي در نظام تعاملي افغانستان ايفا ميکنند، بدرستي درک نکرده اند.

صالح ميگويد، مقامات امريکايي حکومتي را که رهبران قبايلي در آن مسلط باشند، يک ضعف میخوانند. در حاليکه کابل آنرا منحيث يک ميراث بسيار قوي تلقي ميکند.

پال برتون يک مفسر امنيتي که افغانستان را مطالعه ميکند ميگويد، وفا داري رهبران قبايلي به حکومت مرکزي عمدتاً با توانايي کابل در بر آورده ساختن منافع آنها مربوط است.

او ميگويد، کابل سعي دارد براي جنوب افغانستان خدمات اساسي را فراهم نماميد که اين اقدام، رهبران قبايلي محلي را در مورد حکومت مرکزي يک احساس قابل ملاحظه گر مي ميبخشد.

XS
SM
MD
LG