لینک های دسترسی

زه په تيرو بارديگر بحيث صدراعظم هسپانيه انتخاب شد


هوزه لوييز رود ري گز، زه په تيرو صدراعظم هسپانيه از حزب سوسياليست انکشور درانتخابات عمومي روز يکشنبه برنده شد. اما هنوز هم هفت کرسي براي بدست آوردن اکثريت در پارلمان کمبود دارد.

سوسياليست ها ۱۶۹ کرسي پارلمان را بدست آوردند و دور دوم، زه په تيرو، صدر اعظم انکشور را تضمين کردند.

اما کمبودي که در مورد اکثريت کامل دارد سبب خواهد شد که براي تصويب قوانين عمده به ائتلاف نياز پيدا کند. حزب محافظه کار برهبري ماريانو ره جوي ۱۵۳ کرسي را بدست آورده است.

هر دو حزب کرسي هاي بيشتري را به تناسب انتخابات ۲۰۰۴ بدست آورده اند. اين موفقيت آنها به قيمت ناکامي ائتلاف چپ گراي کمونيست ميسر گرديد.

بيش از ۷۵ فيصْد راي دهندگان واجد شرايط راي دهي درين انتخابات اشتراک کردند.

XS
SM
MD
LG