لینک های دسترسی

تزیید در هزینه طیارات در برتانیه


تنظيم کننده مقررات صنايع هوانوردی بريتانيا گفته است، يک تزئيد بيش از۲۰٪ را در حق استفاده براي فرود آمدن طيارات به ميدان های هوائی «هيترو» و «گتويک» اجازه خواهد داد.

مقام هوانوردی ملکي بريتانيا که بناتم اختصاري « سي اي اي » شهرت دارد امروز اعلام کرد که اين تزئيد براي عصري سازي اين دو مزدحم ترين ميدان هاي هوائي، و برای تامين بهبودي وضع امنيت، ضروري است.

« سي اي اي» گفت اجرت بلند تر، هزينه فرود آمدن بميدان هاي دو گانه را براي شرکت طياراتي که مواصلت ميکنند، زياد خواهد ساخت.

اين خرچ اضافي ممکن است درج تکت هاي مسافرين طياره گردد. يک نماينده شرکت هوائي « بريتش اير ويز» مقام تصميم گيرنده را متهم به تن دادن به فشار هاي مالک «بي اي اي »، يک گروه ساختماني هسپانوی، ساخت.

نماينده شرکت « بريتش ايرويز » « سي اي اي » را متهم به تعين نرخ های بلند تر برای جبران مخارج زياد گروه ساختماني هسپانوی کرد.

XS
SM
MD
LG