لینک های دسترسی

فلم مستند (کاندید بزرگ)


اولین انتخابات در تاریخ افغانستان در ماه اکتوبر سال 2004 ، سه سال بعد از آنکه حکومت طالبان سقوط نمود، برگزار گردید.

در بین کاندیدان این انتخابات، خانمی بنام مسعوده جلال، نیز شامل بود. داکتر مسعوده جلال اولین زنیست که برای کسب این سمت بزرگ، در افغانستان خود را کاندید نمود.

حال یک فلم مستند بنام (کاندید ارشد)، مبارزات مسعوده جلال را در انتخابات ریاست جمهوری، بنمایش میگذارد.

XS
SM
MD
LG