لینک های دسترسی

حامد کرزی - شرکت در کنفرانس اسلامی


بروز چهارشنبه، حامد کرزی ریس جمهور افغانستان، جهت شرکت در کنفرانس اسلامی به داکار پایتخت سینیگال، رسید.

چندین رهبر از کشور های افریقایی نیز قبل از گردهمایی، او ای سی، یا گروه کنفرانس اسلامی، به داکار رسیدند.

موضوع این کنفرانس، اسلام در قرن بیست و یک میباشد و این کنفرانس 57 کشور را که جمعیت آن از دو اعشاریه پنج میلیارد نفر در جهان است، با هم یکجا نموده است.

شرکت کنندگان این گردهمایی، روی اجرای برنامه ده ساله کنفرانس کشور های اسلامی و راه حل برای موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و بشری، بحث خواهند کرد.

آنها همچنین موضوعاتی را در بخش های ساینس و تکنالوژی مورد مذاکره قرار خواهند داد.

سازمان کنفرانس اسلامي علاوتا در نظر دارد، روی کاهش فقر و کمک های بشری و نگرانی ها در مورد تعبير منفی از اسلام، در جريان جلسه دو روزه، بحث نمايد.

اين سازمان مستقر در عربستان سعودی ۵۷ کشور عضو دارد و از منافع مسلمانان در سرتاسر جهان حمايت ميکند.

سازمان کانفرانس اسلامی خود را بحيث دومين سازمان بين الحکومتی، بعد از ملل متحد، توصيف ميکند.

اکمل الدين احسان اوغلو، منشی عمومی کانفرانس اسلامی از کنفرانس تقاضا نمود تا با جهان غير اسلامی، گفت و شنود های مثمر تری بایر براه انداخته شود.

اين اولين باری است که ايالات متحده فرستاده ای خاص خود را در ين کانفرانس فرستاده است.

XS
SM
MD
LG