لینک های دسترسی

سوسياليست ها در دور دوم انتخابات فرانسه پيشرفت کرده اند


سوسياليست هاي مخالف در فرانسه پيروزي واضحي را در دور دوم انتخابات سراسر محلي بدست آورده اند که بحيت نشانه اي نگراني راي دهندگان در مورد مشي سياسي نيکلاس سرکوزي، رئيس جمهور آنکشور ميباشد.

سوسياليست ها در اکثريت بيش از ۲۰ شهرک و شهر هاي عمده بشمول ستراسپورگ، رايم و ليل بدست برنده شده اند.

محافظه کاران ظاهرا کنترول مارسي را نگهداشته اند. سوسياليست ها همچنان در پاريس و ليون نيز در هفته گذشته در دور اول انتخابات محلي، برنده شده بودند.

حکومت اقاي سرکوزي تذکر داده است که تغييرات اندکي مانند برکناري ديويد مارتنن، نطاق رياست جمهور روي دست است که اعلام رسمي آن بعد تر توقع برده ميشود.

XS
SM
MD
LG