لینک های دسترسی

نرخ اسهام در امريکا ، اروپا و آسيا شدیدا کاهش یافته اند


اسهام ايالات متحده امروزهنگام افتتاح تنزيل شديد را نشان داد، در حاليکه وال ستريت و ديگر بازار هاي جهان در برابر آن ازعکس العمل خريداري حکومتي استفاده کردند.

يکي ازين اسهام بير سترن است که بزرگترين سرمايه بانکهاي جهاني بشمار ميرود. بازار اسهام در سرتاسر جهان از هنگاميکه فروشات اجباري آن بروز يکشنبه صورت گرفت، بشدت تنزيل نموده است.

تحت اين پلان يکي از شرکت هاي غولپيکر جي پي مورگن چيس بير ستيرن را در حالي خريداري ميکند که حکومت ايالات متحده يک مقدار از خطر را بدوش ميگيرد.

قيمت اسهام بير ستيرن، فروشات از ۲۵۰ مليون دالر به بيست مليون دالر در اوايل اين ماه رسيد. همچنان بروز يکشنبه بانک مرکزي ايالات متحده قيمت ربح بانکي را براي موسسات مالي تا ربع يک پاينت کم نمود. این کار مفاد قروض بانکها را کاهش ميدهد تا مردم بتوانند اقساد منازل خود را بپردازند.

در بازار هاي جهاني امروز قيم نفت و طلا به بلند ترين ريکارد خود رسيد، ولي قيمت دالر بخاطر عدم اطمينان اقتصادي، بسيار پايين آمده است.

XS
SM
MD
LG