لینک های دسترسی

بش از ايران تقاضا کرد تا غني سازي ذروي را متوقف سازد.


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده از حکومت ايران تقاضا کرد تا غني سازي ذروي را متوقف سازد و گفت ايران ميتواند دستگاه هاي توليد برق خود را توسط مواد سوختي که در خارج غني شده بکار اندازد.

آقاي بش بروز چهارشنبه طي مصاحبه اي با شبکۀ خبري فارسي صداي امريکا گفت از پلاني که بموجب آن روسيه مواد سوخت غني شده را براي دستگاۀ توليد برق ذروي ملکي ايران فراهم ميکند، پشتيباني مينمايد.

او کدر رهبري ايران را مسؤل مشيي خواند که آن کشور را منزوي ميسازد. او گفت تهران نتوانسته مايحتاج مردم ايران را برآورده سازد و در عين زمان ايالات متحده را مسؤل مشکلات آن کشور ميخواند.

ماۀ گذشته، شوراي امنيت ملل متحد يک دور سوم تعزيرات عليۀ ايران را بخاطر ادامه دادن آن کشور به غني سازي يورانيم، تصويب کرد. غني سازي يورانيم عمليه ايست که ازان ميتوان براي توليد اسلحه کار گرفت.

XS
SM
MD
LG