لینک های دسترسی

يک ولسوال در ولايت جوزجان بضرب کارد کشته شد


مقامات محلي در شمال افغانستان ميگويند امروز يک ولسوال در ولايت جوزجان بضرب کارد کشته شد.

پوليس قاتل را دستگير نکرده ولي مقامات سؤ ظن دارند که شورشيان طالب باين حمله مرتبط ميباشند.

در ساير خبرها، وزارت داخلۀ افغانستان گفت قواي امنيتي سه قوماندان طالب و دو محافظ آنها را کشته است.

آن وزارت طي بيانيه اي که امروز منتشر شد، گفت اين تصادمات چند روز قبل در ولايت ارزگان رخ داده بود.

در ساير مناطق جنوب افغانستان يک بم گزار انتحاري ديروز در نزديک يک زيارت مزدحم دو فرد پوليس را کشت.

يک مقام محلي پوليس گفت حمله کننده خود را در نزديک يک فرد پوليس محافظ زيارت در ولسوالي ارغنداب ولايت قندهار منفجر ساخت. مردم در ساحۀ زيارت از نوروز تجليل ميکردند.

درين واقعه سه فرد پوليس و يک نفر ملکي مجروح شدند.

از يک بم گزاري ديگر در شهر مزار شريف نيز گزارش داده شد. دران واقعۀ ديروزي چهار نفر مجروح شدند.

XS
SM
MD
LG