لینک های دسترسی

مشرف تعهد کرد از حکومت جديد پاکستان حمايت کند


پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان ميگويد با وجود شکست خوردن متحدين سياسي اش در انتخابات پارلماني ماۀ فبروري، از حکومت آيندۀ آن کشور حمايت کامل خواهد کرد.

آقاي مشرف امروز در يک مراسم رسم گذشت نظامي بمناسبت روز پاکستان گفت يک عصر جديد ديموکراسي حقيقي در پاکستان آغاز يافته است.

او از نه سال حکمروائي خود منحيث سفري بسوي ديموکراسي و انکشاف، مدافعه کرد. رئيس جمهور پاکستان همچنان گفت اميدوار است هر حکومت جديدي که تشکيل شود صلح سياسي را حفظ کرده و به مبارزه عليۀ دهشت افگني و افراطي گرائي ادامه بدهد.

رخصتي روز پاکستان ازين تاريخ در سال ۱۹۴۰ تجليل ميکند که مسلمانان هند قطعنامه اي را تصويب نموده خواستار تشکيل يک موطن جداگانه شدند.

تبصره هاي آقاي مشرف يک روز بعد ازان صورت ميگيرد که حزب مردم پاکستان مربوط بينظير بهوتوي فقيد يوسف رضا گيلاني، رئيس سابق پارلمان را بحيث نامزد عهدۀ صدارت معرفي کرد.

XS
SM
MD
LG