لینک های دسترسی

هند راکتي را که قابليت حمل اسلحۀ ذروي را دارد، آزمايش کرده است


وزارت دفاع هند ميگويد يک نوع راکت آگنی ۱ دارای برد کوتاه تر را مؤفقانه آزمايش کرده است. اين راکت امروز از جزيرۀ ويلر در خليج بنگال شليک گرديد.

اين راکت، برد تقريباً ۷۰۰ کيلومتر داشته و ميتواند يک کلاهک داراي وزن يک تن را حمل کند. اين راکت در گذشته نيز چندين بار آزمايش گرديده است.

هند اسلحۀ ذروی و متعارفی خود را بطور عادی آزمايش ميکند. پاکستان، رقيب ديرينۀ آن کشور نيز آزمايشات مشابه را انجام ميدهد.

اين دو همسايۀ دارندۀ اسلحۀ ذروی که از تجزيۀ سال ۱۹۴۷ باينطرف تا بحال سه بار جنگيده اند، بموجب توافقي که چندين سال قبل امضا کردند، مکلف هستند همديگر را از آزمايشات شان آگاه سازند.

XS
SM
MD
LG