لینک های دسترسی

موج حملات در سرتاسر عراق بروز یکشنبه حد اقل 57 نفر را بقتل رسانید


در حالیکه شورشیان با هاوان و راکت ها بر اهداف مختلف در بغداد فیر نمودند، موج حملات در سرتاسر عراق بروز یکشنبه حد اقل 57 نفر را بقتل رسانید. در یکی ازین حملات، سه زن و دو طفل نیز کشته شده اند.

در عین زمان، مردان مسلح بر مردمی که در منطقهٌ عمدتأ شیعیه نشین در بغداد منتظر رسیدن بس بودند، فیر نموده حداقل هفت نفر را بقتل رسانیده و شانزده تن دیگر را زخمی نمودند.

موج حملات بر بغداد احتمالأ بدنبال ایجاد تشنج و اختلاف بین گروه های رقیب شیعییان آغاز یافت. یکی از گروه های متخاصم در عقب منطقهٌ سبز امنیتی بغداد مستقر میباشد.

اردوی ایالات متحده و عراقی، هفتهٌ گذشته با جناح های اردوی مهدی، بزرگترین گروهٌ شیعییان، زد و خورد نمودند.

XS
SM
MD
LG