لینک های دسترسی

هلاکت عساکر در جنگ های تازه در صومالیا


شاهدان در مقديشو ميگويند که سه عسکر حکومت در جريان تازه ترين جنگها در پايتخت صوماليه کشته شده است.

باشندگان ميگويند که آنها بعد از تصادمات در منطقه ای جنوبي، اجساد عساکر را امروز دوشنبه در روی جاده ها ديده اند.

تفصيلی در مورد جنگ بصورت فوری بدست نيامده است. بروز يکشنبه حد اقل پنج نفر به شمول سه عسکر در تشدد های اطراف پايتخت صوماليه کشته شدند.

نور حسن حسين، صدر اعظم صوماليهِ با ريش سفيدان قبايل بروز يکشنبه مذاکره نمود تا در مورد طرح خود برای ايجاد صلح به اين کشور شاخ افريقا مباحثاتي را انجام دهد.

حکومت مؤقت صومالي و حاميان ايتوپيايي آن با يک شورش اسلاميست ها براي بيش از يکسال در نبرد هستند.

اين جنگها باعث کشته شدن هزاران نفر تنها در مقديشو گرديده و حد اقل نيم مليون نفر ديگر را مجبور به فرار ازين شهر کرده است.

XS
SM
MD
LG