لینک های دسترسی

برگشت سفينۀ رفت و برگشت انديڤر به زمین


ناسا، ادارۀ فضائي ايالات متحده ميگويد پيشگوئي اوضاع جوي نشان ميدهد که شرايط براي فرود آمدن سفينۀ رفت و برگشت انديڤر بساعت و ۷ و ۵ دقيقۀ شام بوقت واشنگتن و سه و ۳۵ دقيقۀ بعد از نيمه شب بوقت افغانستان مساعد است.

سفينۀ رفت و برگشت بعد از يک ماموريت دو هفته اي جهت نصب اجزاي بيشتر به استيشين بين المللي فضائي، بمرکز فضائي کنيدي فرود ميايد.

مقامات ناسا ميگويند از اثر اصابت موادي که در فضا شنا ميکند، يکي از پنجره هاي سفينه درز کرده، ولي آنها اصرار ميکنند که اين خطري را متوجۀ سفينه حين داخل شدن بجو زمين نميسازد.

عملۀ هفت نفري انديڤر بخش اول لابراتوار سه بخشي کيبوي جاپان و يک آدمک مصنوعي ساخت کانادا را جهت اجراي امور حفظ و مراقبت در خارج لابراتوار فضائي بين المللي حين حرکت در مدار، به لابراتوار فضائي تحويل دادند.

در جريان اين ماموريت مجموعاً پنج بار قدم زدن در فضا اجرا شد که شامل آزمايش يک طريقۀ جديد ترميم کاشي هاي حفاظتي بمقابل حرارت ميباشد.

XS
SM
MD
LG