لینک های دسترسی

کمپنی های تلیفون فعالیت شبانه خود را در جنوب افغانستان پایان دادند


کمپنی های تلیفون فعالیت های شبانه خود را در سر تا سر جنوب افغانستان، بدلیل حملات طالبان بر پایه های مخابراتی در طول شب، خاتمه داده اند.

امیر زی سنگین، وزیر مخابرات در افغانستان گفت نظر ما در مورد کسانی که عمارات مخابرات را مورد حمله قرار میدهند این است که این جنگ علیه عساکر خارجی و یا حکومت نه، بلکه هدف قرار دادن مردم است. زیرا در نتیجه این حملات، مردم با مشکلات روبرو میگردند.

این وزیر اضافه کرد که تا کنون بر ده پایه مخابرات حمله صورت گرفته است.

XS
SM
MD
LG