لینک های دسترسی

رايس از اسرائيل تعهد گرفت تا بعضی از موانع را از کرانۀ غربی رود اردن رفع کند


مقامات ايالات متحده ميگويند اسرائيل تعهد کرده که بعضي از راه بندان را که حرکت فلسطينيان را در کرانۀ غربي رود اردن، مقيد ميسازد، رفع نمايد.

آنها بعد ازان اين تعهد را اعلام کردند که کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده از اسرائيل و فلسطينيان تقاضا نمود تا بمنظور کسب اعتماد طرف مقابل و پيشبرد عمليۀ صلح، دست باقدامات بيشتري بزنند.

رايس امروز در يک کنفرانس مطبوعاتي با تزيپي لڤني، وزير خارجۀ اسرائيل گفت انتظار دارد اسرائيل بمنظور بهبود بخشيدن زندگي فلسطينيان در کرانۀ غربي رود اردن، قدم ها معني داري بردارد.

اما رايس گفت هردو جانب بايد بمنظور تضمين بقاي امنيتي و اقتصادي همکاري کنند. مقامات اسرائيلي بعدتر گفتند مواضع تفتيشي را که دسترسي بشهر اريحا را در کرانۀ غربي رود اردن مقيد ميسازد، رفع خواهند کرد.

مقامات همچنان گفتند در نظر دارند دسترسي را به تقريباً ۵۰ راه بندان کوچک و مواضع تفتيش در کرانۀ غربي رود اردن، آسان سازند.

XS
SM
MD
LG