لینک های دسترسی

آغاز مبارزات قاضي القضات بر طرف شدۀ پاکستان


قاضي القضات برطرف شدۀ پاکستان با اين گفته که او هنوز خود را بحيث رئيس محکمۀ عالي پاکستان ميداند، يک مبارزۀ ملي را براي بدست آوردن مجدد کرسي اش آغاز کرده است.

افتخار محمد چودهري امروز سه شنبه در شهر آبايي اش کويته که اولين توقف وي در سفر به شهر هاي مختلف پاکستان است، صحبت ميکرد.

مقامات پاکستاني هفتۀ گذشته آقاي چودهري را از نظر بند در منزلش بنابر فرمان يوسف رضا گيلاني صدراعظم جديد آزاد نمودند.

چودهري از پيروزي آقاي گيلاني و ساير رهبران مخالف در انتخابات پارلماني ماه فبروري قدر داني کرده گفت اين پيروزي فرهنگ سياسي پاکستان را تغير داده است.

او ميگويد راي دهندگان پاکستاني آنچه را وي « حکمروايي يک فرد» توسط رئيس جمهور پرويز مشرف خواهد، رد کردند.

آقاي مشرف، چودهري وده ها قاضي ارشد ديگر محکمۀ عالي پاکستان را بعد از آن موقوف کرد که آنها از برسميت شناختن ماه اکتوبر انتخاب مجدد مشرف بحيث رئيس جمهور خود داري کردند.

حکومت ائتلافي آقاي گيلاني تعهد سپرده که تمام قضات بر طرف شده را تا ۳۰ روز دوباره بعهده هايشان مقرر کند.

XS
SM
MD
LG