لینک های دسترسی

بش: افغانستان از جسورانه ترين ماموريت ها در تاريخ ناتو


کنفرانس سران ناتو در بخارست، پايتخت رومانيا، رسماً تشکيل جلسه داد. (پاولا ولفسن) خبرنگار صداي امريکا گزارش ميدهد توجه اعضاي ناتو به عمليات نظامي در افغانستان و اينکه ائتلاف چگونه و چي وقت توسعه يابد، معطوف داشتند.

(ياپ دي هوپ سکفر) با عرض احترام به عساکر نيرو هاي ائتلاف که در راه وظيفه کشته شده اند، مجلس را افتتاح نموده و گفت: "از شما خواهش ميکنم تا با لحظۀ سکوت بمن بپيونديد تا مراتب احترام خود را به همۀ آنانيکه با دادن جان، خود را قرباني وظايف شان در ائتلاف ما نمودند، ادا نمايم."

قطاري ۲۶ نفره از عساکر ناتو که هر کدام يونيفورم يک کشور عضو را بر تن داشتند، داخل صالون شدند، و در حاليکه رهبران کشور هاي عضو خاموشانه بپا ايستاده بودند، آواز ترومپت به احترام عساکر کشته شده بلند شد.

رئيس جمهور بوش، افغانستان را بحيث يکي از جسورانه ترين و بلند پروازنه ترين ماموريت ها در تاريخ ناتو خواند.

مامورين ناتو ميگويند در بين کشور هاي عضو، يک توافق عمومي در موفقيت اين ماموريت وجود دارد. کشور هاي عضو يکي پي ديگري پلان هاي خود را براي تقويت تعهدات خود ابراز داشتند.

فرانسه کندکی از عساکر خود را به شرق افغانستان ميفرستد تا نيرو هاي پياده بحريه امريکا قادر گردند از آنجا به ساحۀ پر آشوب در جنوب منتقل گردند.

کانادا در حال حاضر بيشترين نيروي ناتو را در جنوب افغانستان تشکيل ميدهد و اين کشور تهديد نموده است که اگر قواي اضافي فرستاده نشود، از آنجا خارج خواهد شد.

و اما انتظار ميرود که در کنفرانس بخارست، روي پيوستن گرجستان و يوکراين به پيمان ناتو، بي اتفاقي هاي به مشاهده برسد.

يک سخن گويي ناتو ميگويد بنظر ميرسد اين دو کشور قادر به گرفتن آراي متفق لازمه نخواهند شد. روسيه با تندي و غضب مخالف پيوستن اين دو جمهوري اسبق شوروي به ناتو ميباشد.

و فرانسه و آلمان هم اشاره نموده اند که نظر به مراحل و شرايط طولاني شامل شدن، هنوز زمان شامل نمودن اين دو کشور به پيمان ناتو نمي باشد.

دو کشور بالقان که شرايط و مراحل شموليت را تکميل نموده اند، کشور هاي البانيا و کوريشيا ميباشند که رسماً دعوت پيوستن به ناتو را در کنفرانس بخارست دريافت خواهند داشت.

اعضاي ناتو همچنان موافقه نموده اند که مقدونيه هم حايز شرايط شموليت ميباشد ولي يونان تعهد نموده است تا بدليل اختلاف در نام، مانع شموليت مقدونيه گردد.

XS
SM
MD
LG