لینک های دسترسی

کوريای شمالی تهديدی را عليۀ کوريای جنوبی صادر کرده است


وسايل نشراتي کورياي جنوبي ميگويد، کورياي شمالي تهديد نموده که عليۀ جنوب تدابير نا مشخص متقابل را روي دست خواهد گرفت.

آژانس خبرگزاري يونهاپ ميگويد پيونگ يانگ طي يادداشتي که امروز به سيول فرستاده اين تهديد را بعمل آورده است.

کورياي شمالي در روزهاي اخير بعد ازانکه قوماندان ارشد قواي نظامي کورياي جنوبي گفت اگر پيونگ يانگ با اسلحۀ ذروي بران کشور حمله کند، قواي نظامي بر ساحات ذروي شمال حمله خواهد کرد، يک سلسله حملات لفظي را عليۀ رقيب ديموکرات خود براه انداخت.

کورياي شمالي لي ميونگ باک، رئيس جمهور محافظه کار کورياي جنوبي را متهم کرد که روابط دو کوريا را بمقابله و فاجعه کشانيده و تهديد کرد که با يک حملۀ پيشگيرانه کورياي جنوبي را به خاکستر مبدل خواهد ساخت.

اما جنرال بَرول بل قوماندان ارشد ايالات متحده در کوريا ميگويد پيونگ يانگ بايد قبل از حمله بر کورياي جنوبي تعمق نمايد.

آقاي لي در محضر يک دسته از صاحب منصبان نظامي امروز در سيول گفت تبصره هاي تحريک آميز اخير پسنديده نيست.

XS
SM
MD
LG