لینک های دسترسی

محکمۀ چين يک مبارز حقوق بشر را بزندان محکوم کرد


يک محکمه در چين يک مبارز فعال را به اتهام خرابکاري به سه و نيم سال زندان محکوم کرد. اين محکمه در بيجنگ هوجياي ۳۴ ساله را امروز، چند روز بعد از محاکمه اش باتهام تحريک براي تخريب قدرت دولت، محکوم نمود.

هو يکي از مدافعين مريضان ايدز و محيط زيست و يکي از منتقدين سابقۀ حقوق بشر چين ميباشد.

اين اتهامات ناشي از مصاحبات او با ژورناليستان خارجي و چاپ مقاله اي در يک صفحۀ کمپيوتري چيني مقيم خارج ميباشد. پوليس هو را در ماۀ دسمبر توقيف کرد.

وزارت خارجۀ چين ازين حکم محکمه مدافعه کرده و ميگويد منتقدين از حقوق بشر منحيث بهانه اي براي مداخله در امور داخلي چين استفاده ميکنند. سفارت ايالات متحده در بيجنگ ميگويد بخاطر محکوميت هو وحشت زده شده است.

XS
SM
MD
LG