لینک های دسترسی

وسايل نشراتي دولتي چين در تبت از احتجاجات جديد گزارش ميدهد.


وسايل نشراتي دولتي چين ميگويد شورش هاي جديدي در منطقۀ ناآرام تبت در جنوب غرب چين رخ داده و يک مقام رسمي را شديداً زخمي ساخته است.

آژانس رسمي سينهوا امروز گزارش داد که پوليس مجبور ساخته شد تا فيرهاي هوائي کرده و خشونت را خاموش سازد. اين شورش ديشب در خارج دفاتر دولتي در گرازي، در ارتفاعات سيچوان در نزديک سرحد تبت رخ داد.

چين بمنظور متوقف ساختن سرايت ناآرامي ها عمليات شديد سرکوبي را روي دست گرفته و تعهد کرده که کساني را که در احتجاجات ضد حکومت ماۀ گذشته، در لاسا، مرکز تبت سهم داشتند، بسرعت مجازات کند.

معاون گورنر تبت در تبت از قضات خواستار شده تا تبتي هائي را که بدست داشتن در ناآرامي هاي نادر اخير ضد حکومت متهم هستند، بسرعت محاکمه کنند.

XS
SM
MD
LG