لینک های دسترسی

Breaking News

احمدي نژاد ميگويد در مورد غني سازي يورانيم مذاکره نميکند.


محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران ميگويد هرنوع مشوق را در بدل متوقف ساختن فعاليت هاي غني سازي يورانيم آن کشور، رد ميکند.

آقاي احمدي نژاد طي مصاحبه اي با آژانس خبرگزاري کيودوي جاپان گفت پروگرام ذروي ايران موضوعيست که روي آن مذاکره نميکند. او همچنان گفت ايران دليلي ندارد که از تکنالوژي ذروي خود منصرف گردد.

طبق گزارش پنج عضو دائمي شوراي امنيت ملل متحد روي يک محمولۀ مشوق ها کار ميکنند تا ايران را ترغيب نمايند که فعاليت هاي غني سازي را متوقف ساخته و مذاکرات را براه اندازند ولي آقاي احمدي نژاد به آن آژانس گفت ازان مرحله گذشته ايم.

در عين زمان، دپلومات هائي که نام شان ذکر نشده ميگويند ايران ۳۰۰ پايه سنترفيوج پيشرفته را در تاسيسات ذروي زيرزميني خود نصب کرده است. اين سنترفيوج ها شايد به ايران کمک کند عمليۀ غني سازي آن کشور را سرعت بخشد.

تهران ميگويد پروگرام ذروي آن کشور براي مقاصد مسالمت آميز است. ايالات متحده و متحدين غربي ايران را متهم ساخته اند که پروگرام توليد اسلحه را به پيش ميبرد.

XS
SM
MD
LG