لینک های دسترسی

رئيس المپيک جهشي را براي مقاطعه با المپيک بيجنگ مشاهده نميکند.


ژاک روگي، رئيس کميتۀ بين المللي المپيک امروز گفت در قبال سرکوبي احتجاجات ضد حکومت در تبت توسط چين، جهشي را در بين حکومات براي مقاطعه با المپيک بيجنگ مشاهده نکرده است.

روگي امروز گفت در مورد اعطاي حق داير کردن مسابقات سال ۲۰۰۸ به چين ندامتي ندارد.

اما روگي ميگويد کميتۀ اجرائيوي المپيک در روزهاي آينده بر يک گزارش عفو بين المللي، گروۀ مدافع حقوق بشر، غور ميکند.

سازمان عفو بين المللي بروز سه شنبه گفت که بازي هاي المپيک تا بحال نتوانسته وسيله اي براي اصلاحات در چين شود. آن گروه بيجنگ را بتخطي هاي جدي از حقوق بشر در هفته هاي اخير متهم کرده است.

يک مقام حقوق بشر فرانسه ميگويد نيکولاي سرکوزي، رئيس جمهور فرانسه شايد در سال جاري تصميم بگيرد که بخاطر سرکوبي تبتي ها توسط چين با مراسم افتتاح المپيک مقاطعه کند.

اما راما يادي، وزير حقوق بشر فرانسه اکنون گزارش هاي قبلي را که او گفته بود رئيس جمهور فرانسه قبل از اشتراک در مسابقات المپيک براي چين شرايطي وضع نمايد، تکذيب ميکند.
XS
SM
MD
LG